CONDICIONS GENERALS DE VENDA EN LÍNIA

 

Les presents Condicions de venda en línia només s’apliquen a les vendes que es realitzen per internet a través del web www.agroruralsurf.com, dels productes descrits i il·lustrats en la mateixa (en endavant, el / s “Producte / s”). Les peces que s’ofereixen en aquest lloc web només es poden enviar al territori català.

 

Es prega que el Client llegeixi i accepti les presents Condicions de venda en línia abans d’enviar la seva comanda. L’enviament de la comanda implica el ple coneixement i el consentiment explícit d’aquestes Condicions.

 

Per a més informació sobre l’àrea legal, consulteu les seccions que apareixen a continuació: Política de privacitat i Política de galetes.

 1. SUBJECTES

 

1.1 El venedor dels productes és AGRORURALSURF, amb domicili social a L’Estartit, Carrer Salines, 16, 17258 Torroella de Montgrí, Girona, número de contacte (+34) 660 895 260, correu electrònic agroruralsurf@gmail.com, i CIF 40370675 V (en endavant, el “Venedor”).

1.2 Aquestes Condicions de venda en línia regulen la compra de productes a www.agroruralsurf.com (en endavant, la “Web”); però, no regulen, la venda de productes o serveis per part de subjectes que puguin trobar-se presents en el Lloc a través d’enllaços, anuncis o altres enllaços. El Venedor no és responsable del subministrament de béns i serveis per part de tercers.

1.3 El Client serà identificat mitjançant la informació que faciliti a la comanda. Està prohibit introduir informació falsa i / o inventada. El Venedor s’eximeix de qualsevol responsabilitat al respecte.

1.4 Les ofertes dels Productes a la web estan dirigides a clients majors d’edat. En efectuar una comanda a través de la web, el Client garanteix que és major d’edat (18 anys) i que posseeix capacitat legal per signar contractes.

 1. MÈTODE PER A COMPLETAR EL CONTRACTE

 

2.1 La informació a la qual es fa referència a les presents Condicions de venda en línia, així com el contingut de la web, no constitueix una oferta pública, sinó una mera invitació a presentar una Proposta de comanda. Després d’enviar la Proposta de comanda, el Client rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la recepció de la Proposta (en endavant, la “Confirmació de la recepció de la Proposta de comanda”). Aquest correu electrònic no implica l’acceptació de la Proposta de comanda, que es considera acceptada només quan el Client rep el correu de confirmació que indica que la Proposta de comanda s’ha acceptat i que els Productes s’enviaran (en endavant, la “confirmació de la comanda i enviament”). Així, no hi ha cap contracte entre el Client i el Venedor fins que aquest últim hagi acceptat expressament la Proposta de comanda mitjançant l’enviament de la Confirmació de la comanda, el pagament i enviament. Per tant, el contracte de compra en línia (en endavant, el “Contracte”) només es considerarà completat quan el Client rebi la Confirmació de la comanda i enviament (“Data de conclusió el contracte”): a partir d’aquest moment, la Proposta de comanda passarà a definir-se com “comanda”.

2.2 Abans d’enviar la Proposta de comanda, se li demanarà al Client que confirmi haver llegit i acceptat les Condicions de compra en línia, incloses les clàusules que determinen les condicions desfavorables pel Client (per exemple, les limitacions de responsabilitat, el dret de rescissió del contracte, les excepcions a la jurisdicció de l’autoritat judicial, etc.).

2.3 Després de concloure el contracte, el Client rebrà la Confirmació de la comanda i enviament per correu electrònic, que inclou una referència a les Condicions de compra en línia, ja llegides i acceptades pel client quan va enviar la Proposta de comanda, un resum de la comanda i el mètode de pagament escollit.

2.4 El Venedor es reserva el dret a sol·licitar informació addicional relacionada amb la Proposta de comanda per correu electrònic o per telèfon abans d’enviar la Confirmació de la comanda i enviament.

2.5 El Venedor pot negar-se a processar les Propostes de comanda que no presentin la garantia de solvència suficient, que estiguin incompletes o incorrectes, o en cas que els Productes no estiguin disponibles. En aquests casos, s’informarà el Client per correu electrònic -i dins d’un termini de 30 dies hàbils des que el Client va enviar la Proposta de comanda- sobre els motius pels quals no s’ha pogut completar el contracte i pels que no s’ha pogut dur a terme la Proposta de comanda. En aquests casos, s’alliberarà la quantitat retinguda en la modalitat de pagament seleccionada.

2.6 El Venedor es compromet a enviar els Productes sol·licitats com més aviat millor (tenint en compte la modalitat d’enviament seleccionada pel Client) i, en tot cas, dins d’un termini de 30 (trenta) dies des de la data de conclusió del contracte.

2.7 El Venedor es reserva el dret a rebutjar una Proposta de comanda d’un client amb el qual tingui en marxa un procés judicial o un litigi relacionats amb una Comanda anterior, o amb el que els hagi tingut en el passat. L’anterior també s’aplica a tots els casos en què el Venedor consideri que el Client no és adequat, el què inclou, per exemple, incompliments previs de les Condicions de compra en línia o del Programa de fidelitat o qualsevol altre motiu, sobretot si el Client ha estat involucrat en activitats fraudulentes de qualsevol classe.

2.8 Tot i que el Venedor adopta constantment mesures per garantir que les fotografies que es mostren a la web siguin representacions fidels dels Productes, inclòs l’ús de qualsevol solució tecnològica possible per reduir al mínim les imprecisions, sempre és possible que es donin certes variacions a causa de les característiques tècniques i en funció del color de l’ordinador que s’estigui fent servir. Per tant, el Venedor no es fa responsable de les deficiències de les representacions gràfiques dels Productes que es mostren a la web a causa dels motius tècnics dalt esmentats, atès que aquestes representacions són merament il·lustratives.

 1. PREUS DE VENDA

 

3.1 Els preus dels Productes (en endavant, el / els “Preu / s”) i les despeses d’enviament (en endavant, les “Despeses d’enviament”) són els que s’indiquen a la web en el moment de l’enviament de la proposta de comanda. Els Preus i Despeses d’enviament inclouen impostos, drets i qualsevol cost relacionat amb drets aranzelaris (a menys que s’especifiqui el contrari en la Proposta de comanda).

3.2 Malgrat tots els esforços realitzats, és impossible evitar errors en els preus dels Productes disponibles a la web. És responsabilitat del Venedor comprovar l’exactitud dels Preus abans d’enviar la Confirmació de la comanda i enviament. Si, a causa de fallades tècniques, errors materials o altres dificultats, el Preu indicat a la web és inferior al preu de venda correcta del Producte, el Client serà contactat per confirmar si vol comprar el Producte pel preu correcte. En cas que no vulgui procedir amb la compra, la Proposta de comanda es cancel·larà. Si el Preu indicat a la Web és superior al preu de venda correcta del Producte, es cobrarà el preu més baix.

 1. MODALITAT DE PAGAMENT

 

4.1 Els pagaments es poden efectuar amb una de les modalitats indicades a la secció “Modalitats de pagament” de la web i en el formulari de reserva.

4.2 S’accepta el pagament a través de Bizum o transferència bancària. El Client que efectuï el pagament confirma ser el titular del compte bancari utilitzat. Si no es compleixen aquestes condicions, no serà possible procedir amb la proposta de comanda. En el moment en què s’enviï la Proposta de comanda, només es retindrà la quantitat: el càrrec real es realitzarà en el moment de la Confirmació de la comanda i enviament. En cas que no sigui possible cobrar la quantitat carregada, la Proposta de comanda es cancel·larà automàticament. Es recorda que el Venedor no té accés a la informació relacionada amb el compte bancari del Client, que és gestionada directament per l’entitat externa que administra el pagament. Per aquest motiu, el Venedor no rebrà ni emmagatzemarà aquesta informació. Per tant, el Venedor no podrà fer-se responsable en cap cas d’un ús fraudulent.

4.3 Si es tria la modalitat d’Enviament del producte a casa, el pagament haurà de ser per Bizum o transferència bancària. El cost de l’Enviament serà responsabilitat del Client i se li cobrarà juntament amb la Comanda. En cas de demanar recollir el producte a la botiga s’acceptarà el pagament del Producte en efectiu i no hi haurà cap cost.

 1. LLIURAMENT DELS PRODUCTES

 

5.1 El document comercial o la factura de compra relacionats amb la Comanda s’enviarà en l’email de confirmació de la comanda.

5.2 Els Productes els lliurarà un missatger identificat pel Venedor. És possible consultar a l’email rebut més informació sobre les despeses, els temps i les modalitats d’enviament.

5.3 Els Productes es poden entregar les següents formes:

– lliurement a l’adreça indicada pel client;

– lliura en un punt de venda perquè sigui recollit pel client;

– lliura en un punt de recollida designat pel Client.

5.4 El Client rebrà un correu electrònic amb les instruccions de recollida dels Productes a la botiga en quant aquests estiguin llestos, i tindrà 10 dies a partir d’aquest moment per recollir-los (personalment o mitjançant un delegat).

5.5 En recollir els productes, cal:

– mostrar el correu de Confirmació de la comanda i enviament;

Quan els Productes hagin arribat al punt de recollida acordat, el Client rebrà un avís i podrà recollir-los d’acord amb el procediment que usi l’operador que gestiona el servei.

5.6 Si no es presenta la documentació necessària per a la recollida, així com si no es recullen els Productes dins del termini indicat a dalt o si no es poden lliurar els Productes a la direcció seleccionada pel Client, es cancel·larà la Comanda i es procedirà a reemborsar la quantitat total abonada, el que es farà utilitzant la modalitat de pagament emprada per a la compra.

5.7 Després de la recepció dels Productes, serà responsabilitat del Client comprovar la integritat d’aquests Productes i comprovar si el paquet ha patit algun dany evident (per exemple: la caixa està mullada o danyada, etc.). En cas que s’identifiqui alguna anomalia, el Client haurà de comunicar-la immediatament i assegurar-se que el missatger o el personal de botiga (en cas que sigui una recollida en botiga) prenguin nota, i ha de rebutjar el lliurament. En cas contrari, el Client renunciarà a exercir els seus drets al respecte.

5.8 La Web està estructurada amb funcions que permeten el Client accedir-hi i fer una Comanda, independentment de la seva nacionalitat o ubicació geogràfica.

5.9 El Client podrà rebre els Productes a la direcció d’enviament que hagi seleccionat dins el territori català.

 1. DRET DE RESCISSIÓ

 

6.1 El Client té dret a rescissió del contracte completat a la web sense penalització ni motiu específic, en aquest cas haurà de tornar al Venedor total o parcialment els Productes adquirits. El Client ha de comunicar al Venedor, tal com es descriu a la secció 6.2, el seu desig d’exercir el dret de rescissió dins d’un termini de 15 dies, comptats des del dia en què el Client o un delegat (que no sigui el missatger) va passar a tenir els Productes en el seu poder. En cas que el Client hagi realitzat una Comanda amb més d’un Producte, el desig d’exercir el dret de rescissió es pot comunicar en un termini de temps diferent (de qualsevol manera, abans que hagin passat 15 dies).

6.2 Per exercir el dret de rescissió, el Client té les següents possibilitats:

(A) Tornar els Productes al Venedor per missatgeria

Abans d’encomanar dels Productes a tornar al missatger, el Client ha de seguir el procediment que s’indica a continuació:

 • El Client també pot fer arribar qualsevol declaració explícita al Venedor en què detalli el seu desig d’exercir el dret de rescissió, a través del correu electrònic agroruralsurf@gmail.com o trucar a la botiga (+34) 660 895 260. El Venedor notificarà mitjançant correu electrònic l’autorització de la devolució.

El Client haurà de tornar els Productes, de conformitat amb les condicions establertes en la clàusula 6.3 que apareix a continuació, dins d’un termini de 14 dies des de la data en què el Client informar sobre el seu desig d’exercir el dret de rescissió.

(B) Retornar els Productes al Venedor a la botiga física.

El Client no haurà de seguir el procediment indicat anteriorment i simplement haurà de lliurar els Productes a tornar al punt de venda.

 

6.3 El dret de rescissió està subjecte a les condicions que s’indiquen a continuació:

– dins d’un termini de 14 dies des de la data en què el Client va informar sobre el seu desig d’exercir el dret de rescissió, el Client haurà de:

 1. Retornar dels Productes a la botiga degudament empaquetats.

Per tornar els Productes a la botiga on es va realitzar la Comanda cal presentar:

 1. El correu d’autorització per a la devolució; tingueu en compte que, en cas de retir, el Client correrà amb els costos de la devolució dels Productes retornats (inclosos els eventuals aranzels duaners, si cal), en cas que així s’hagi establert abans de la conclusió de la Comanda.

– Els Productes adquirits dins de la mateixa Comanda es poden retornar en diferents moments, dins d’un termini de 14 dies des de la data en què el Client va informar sobre el seu desig d’exercir el dret de rescissió;

– Els productes retornats en exercir el dret de rescissió (en endavant, els “Productes retornats”) s’han de retornar íntegrament, i queda exclosa la possibilitat de tornar només certes parts o certs components d’aquests productes (inclosos els jocs de productes / packs);

– Els Productes retornats no es poden haver utilitzat, vestit, rentat, tacat o danyat, i no poden mostrar marques d’ús;

– Els Productes retornats s’han de retornar empaquetats de la mateixa manera en la qual es van enviar, juntament amb tots els elements adjunts i etiquetes.

– En el cas que el Venedor ofereixi la possibilitat d’adquirir certs Productes amb determinades promocions, també es podrà exercir el dret de rescissió amb la devolució de només part dels Productes de la promoció: en aquest cas, es reemborsarà el preu pagat pel Producte, segons s’indica en la factura de compra o en el document comercial, excloent les despeses d’enviament que s’enuncien a continuació a la clàusula 6.4.

6.4 En el cas que un Client exerceixi el seu dret de rescissió, el Venedor reemborsarà al Client tots els pagaments efectuats per la compra dels productes retornats, excloent les despeses que es descriuen a continuació que se li cobraran al Client, si escau:

– Les despeses addicionals d’enviament de la Comanda (abonats inicialment pel Client en fer la compra), si el client ha triat un servei de missatgeria i / o un mètode de lliurament diferent del tipus de lliurament estàndard que posa a disposició el venedor. Es recorda que aquestes despeses addicionals es reemborsaran al Client només si els Productes han patit danys durant el transport, en cas que el Venedor hagi comès un error durant l’expedició o en cas que els Productes siguin defectuosos;

– Qualsevol despesa addicional de la comanda (per exemple: enviament contra reemborsament, despeses resultants d’embolicar productes per a regal, etc.);

– les despeses d’enviament derivades de la decisió del Client d’usar un missatger o una modalitat d’enviament diferents dels suggerits pel Venedor per a la devolució dels Productes;

– les despeses d’enviament derivades de la decisió del Client de retornar els Productes d’un mateix Comanda al Venedor entregant a un missatger en diferents moments. En aquest cas, només serà gratuït el primer enviament (sempre que s’hagi realitzat amb les modalitats i el missatger proporcionats pel Venedor). La despesa i l’organització de qualsevol enviament posterior (independentment del missatger o la modalitat elegits pel Client) seran responsabilitat del Client;

6.5 Després exercir el dret de rescissió realitzant una devolució tal com s’ha descrit, el Client rebrà un correu electrònic que confirmarà la recepció de la devolució (en endavant, la “Confirmació de la recepció de la devolució”). Una vegada que el Venedor confirmi el compliment de tots els procediments requerits en la secció 6, en exercir el dret de rescissió, el Client rebrà un correu electrònic d’aprovació de la devolució realitzada (en endavant, “Aprovació de la devolució”).

El Venedor reemborsarà al Client la quantitat abonada per la compra dels productes retornats dins d’un termini màxim de 14 dies des del dia en què es va informar al Vendedor sobre la decisió d’exercir el dret de rescissió, sempre que el Venedor ja hagi rebut els productes retornats o el Client hagi facilitat una prova que confirmi que ja s’han enviat els productes: fins a aquest moment, el Venedor pot retenir la quantitat de reemborsament. El Venedor farà servir per realitzar l’abonament la mateixa modalitat de pagament que es va usar en adquirir els Productes.

6.6 Si s’exerceix el dret de rescissió sense complir els procediments disposats a la secció 6, el Client no tindrà dret a rebre un reemborsament. Si així ho sol·licita, i responent a la mateixa correu electrònic, el Client pot tornar a adquirir els Productes retornats, per compte propi, dins d’un termini de 10 dies des que va rebre la denegació de la devolució i els motius pertinents. Altrament, el Venedor té dret a retenir els Productes retornats, així com la quantitat ja abonada per la compra.

 1. GARANTIA LEGAL PER ALS PRODUCTES NO CONFORMES

 

7.1 El Venedor és responsable de qualsevol defecte o falta de conformitat dels Productes de la Comanda existents en el moment del lliurament.

7.2 El període de garantia és de 2 anys des del moment en què es lliuren els béns. Aquesta garantia és vàlida d’acord amb les condicions que s’indiquen a continuació:

 1. El defecte es produeix dins d’un període de 2 anys des de la data en què es van lliurar els Productes;
 2. El Client presenta una reclamació oficial al Venedor relacionada amb els defectes dins d’un termini màxim de 2 mesos des de la data en què es van descobrir aquests defectes.
 3. El Client presenta el document comercial o la factura de compra o si el Client va fer la compra dins el Programa de fidelitat, el Client presenta la targeta de fidelitat o indica el seu nom i cognoms.

7.3 En cas que el Venedor confirmi la falta de conformitat dels productes adquirits, el Client tindrà el dret a obtenir, sense despeses addicionals:

– Un reemborsament de la quantitat abonada per la compra dels productes. El reemborsament es realitzarà, de conformitat amb les preferències del Client, segons la modalitat emprada pel Client per a la compra inicial.

7.4 El Venedor assumirà totes les despeses de devolució dels productes que es consideren defectuosos.

8. POSA’T EN CONTACTE

 

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Agroruralsurf

Carrer Salines, 16, 

17258 

Torroella de Montgrí

Girona

agrouralsurf@gmail.com

(+34) 660 895 260

 1. PRIVACITAT

 

Per obtenir informació sobre com tractem les dades de caràcter personal, accedeixi a la nostra Política de privacitat a la web.