Edat

Enfocat als infants d’entre P3 i P5 que vulguin o necessitin fer un pas més en el desenvolupament de les seves habilitats motrius bàsiques com el salt, la tombarella o simplement la marxa.

Objectius

Millorar les capacitats motrius i coordinatives dels infants que es troben en una etapa del seu desenvolupament en que és vital adquirir una base motriu sòlida per aprendre noves habilitats.

Treball

Desplaçament, gir, salt i control d’objectes són les quatre Habilitats Motrius Bàsiques considerades com les que qualsevol infant ha d’aprendre abans de desenvolupar cap altra activitat física.

Sessions

Amb sessions d’una hora setmanal treballarem a partir de circuits, jocs, diferents tipus de material per la millora del desplaçament, de la coordinació, de l’equilibri i fins i tot la concentració.

Valors

Sempre hem defensat un aprenentatge lent, natural i progressiu. El programa de psicomotricitat ens ajuda a perseguir aquest valor creant la transició perfecta entre el desenvolupament de l’infant i els esports que es fan a l’escola.

Dates

Durant tot el curs escolar: d’octubre a juny.

Els dilluns: de 17.15 a 18.45h (Infants de P3, P4, P5).

Inscripcions i Preus

Preu d’una sessió – 20€

Marícula – 25€ antic alumne / 35€ nou alumne (aquesta es paga un sol cop a principis de curs)

Preu abonament mensual– 39€

(aquí inclou assegurança i instructor).

El pagament de l’activitat es farà a través d’un gir bancari a principis de cada mes. En cas de retornar el rebut sense prèvia notificació s’haurà d’abonar un recàrrec de gestió.

Si es fa la inscripció un cop començades les sessions, aquestes no es podran recuperar. En cas que per força major l’escola decidís que no es pot fer la sessió, aquesta quedaria aplaçada al següent dia.Depenent dels mesos, en cas que no es puguin dur a terme les 4 sessions es proposarà algun dia extra entre setmana.

Si algú no pot assistir a una de les sessions aquesta no podrà ser recuperada.

Espai

Ens trobarem al local de l’escola. Un cop allà en funció dels objectius de cada sessió tindrem a la nostra disposició el material de l’escola.

C/Salinas 16, Estartit