Mesures pel Casal d’estiu COVID-19

VEURE EL CASAL D’ESTIU 2022

Resum de les mesures esmentades pels CRITERIS GENERALS PER L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020 que afecten directament l’ARS Camp 2020.

El passat dilluns 11 de maig va sortir publicat el marc dins del qual s’estableixen les mesures que s’aplicaran als casals d’estiu del 2020 per la prevenció del risc i contagi del virus Covid-19

El marc preveu que les activitats esportives de lleure podran començar en la Fase 3 que entrarà en funcionament a mitjans-finals de juny. Podran assistir al casal els infants que es trobin dins de les zones que estiguin en la mateixa fase de desescalada com serà, en principi, la província de Girona

En temes de logística, el marc regula que el casal s’organitzarà en grups de fins a 10 participants evitant el contacte entre grups i mantenint la distància de seguretat entre tots els participants. Es recomana l’entrada i la sortida escalada de grups i altres mesures diàries de detecció de símptomes com prendre diàriament la temperatura dels participants amb termòmetre frontal. També es crearà una nova figura dins del casal anomenada “responsable de seguretat i higiene” que vetllarà pel compliment de les mesures i protocols interns de prevenció del contagi.

En resum, són moltes les mesures que s’hauran de complir aquest estiu per la realització del casal, però d’una cosa n’estem segurs: les complirem de la millor manera per garantir la diversió i la seguretat de cada un dels participants mentre es desenvolupi el casal, però el casal es podrà fer. Esforcem-nos tots a complir les normes durant les fases de la desescalada, siguem responsables i la situació millorarà per moments, fent possible que el casal i tantes altres activitats importants, puguin tornar a la normalitat perquè tots les puguem gaudir.

Quan s’acosti el dia de començar el casal informarem a totes les famílies dels participants en les instruccions per complir les mesures i entre tots cooperarem perquè puguem gaudir d’un estiu com cal.